สัญลักษณ์: ข้อมูลพรีเซนเทชั่น ข้อมูลเอกสาร ไฟล์วีดีโอ ไฟล์เสียง
 
กิจกรรม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 17       21 เม.ย. 2565
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 16       20 เม.ย. 2564
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 15       18 ส.ค. 2563
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 14       24 เม.ย. 2562
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 13       24 เม.ย. 2561
VTR 30th Anniversary Interhides      
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 12       24 เม.ย. 2560
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 11       25 เม.ย. 2559
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 10       24 เม.ย. 2558