บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)
-------------------------------------------------------------------
สถานที่ตั้ง : 678 หมู่ 2 ซอยที.เจ.ซี. ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

เว็บไซต์ : http://www.interhides.com

โทรศัพท์ : (02) 028-9728-37

โทรสาร : (02) 028-9738-39

อีเมล์ : companysecretary@interhides.com