วันที่ หัวข้อข่าว
06 ต.ค. 2560 Crest Leather เข้าเยี่ยมชมโรงงานและขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน
11 ส.ค. 2560 ชาว IHL ร่วมใจ "ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม" โดยมอบน้ำดื่ม
18 ส.ค. 2560 1 ดอก แทน 1หัวใจ ถวายพ่อหลวง
20 มิ.ย. 2560 โครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดย เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3R
15 พ.ค. 2560 นักลงทุนเข้าเยี่ยมชมโรงงาน
14 พ.ค. 2560 กิจกรรมแบ่งปัน ความสุขเพื่อน้องโสสะ
26 เม.ย. 2560 กิจกรรมทำโรงทานในงานบำเพ็ญกุศลถวายท่านพ่อลี ธัมมธโม วัดอโศการาม
19 ก.พ. 2560 กิจกรรมทำบุญ 9 วัด ร่วมกับ ขสมก. เขค 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15 ม.ค. 2560 บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด(มหาชน) ได้จัดกิจกรรมIHL Footbal 2017 ให้กับพนักงาน
14 ม.ค. 2560 กิจกรรม ลูกหลานไทย น้อมใจสืบทอด พระราชปนิธาน วันเด็กแห่งชาติ