วันและเวลา กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ มัลติมีเดีย
25/04/16
14.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ห้องประชุม 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
-
24/04/15
13:30
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 10 ห้อง 1104 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ข้อมูลนำเสนอ
25/04/14
15:00
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 9 ณ ห้อง Meeting Room 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กทม.
-
27/05/13
14:45-16:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2556 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อมูลนำเสนอ
26/04/13
15:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง Meeting Room 3
-
15/08/12
08:00-14:00
เยี่ยมชมโรงงานการผลิตเบาะหนังรถยนต์ 678 ซอยที.เจ.ซี. ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ 10280
กำหนดการ
รายชื่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
21/08/12
13:15-14:30
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2555 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อมูลนำเสนอ
24/04/12
15:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ห้อง Meeting Room 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กทม.
-
29/09/11
08:30-13:00
จดหมายเชิญเยี่ยมชมโรงงานการผลิตเบาะหนังรถยนต์ ต้นทาง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปลายทาง : ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ (ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมบางปู)
จดหมายเชิญผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน
รายชื่อผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน
จดหมายเชิญผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน
รายชื่อผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน
29/09/11
08:30-13:00
เชิญเยี่ยมชมโรงงานการผลิตเบาะหนังรถยนต์ ต้นทาง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปลายทาง : ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ (ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมบางปู)
จดหมายเชิญผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน
รายชื่อผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน
จดหมายเชิญผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน
รายชื่อผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน
29/08/11
10.45-12.15
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2554 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-
29/08/11
10.45-12.15
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2554 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-
07/04/11
10.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
-
09/03/11
10.45-12.15
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2553 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Press Release
Presentation
22/09/10
08.30-13.00
เชิญเยี่ยมชมโรงงานการผลิตเบาะหนังรถยนต์ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) ณ โรงงานการผลิต อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
จดหมายเชิญผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน
รายชื่อผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน IHL