เครือบริษัทอินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของ การวางแผนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตั้งแต่ขั้นตอนการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาศักยภาพของผู้สนใจเข้าทำงาน ทั้งในด้านความสามารถ และความสนใจ ประสบการณ์ ความรู้ด้านการบริหาร และทัศนคติ เพื่อประเมินศักยภาพในการทำงาน

ชื่อตำแหน่ง จำนวน
(อัตรา)
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ช่วงเวลาทำงาน
   จป วิชาชีพ 1 ช/ญ 25-35 ปี ป.ตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3-5 ปี จันทร์-เสาร์
   ช่างซ่อมบำรุง 5 ชาย 20-30 ปี ปวช.-ปริญญาตรี ช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต และ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี จันทร์-เสาร์


ผู้สนใจ

ส่งประวัติย่อพร้อมรูปถ่าย และกรอกข้อมูลในใบสมัคร โดยดาวน์โหลดจากไฟล์ด้านล่าง มาที่ wanvisa.chip@interhides.com

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครงาน

 

และเตรียมเอกสารประกอบการสมัครตามด้านล่าง เมื่อมีเจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อให้เข้ามาสัมภาษณ์ที่บริษัทฯ
    เอกสารประกอบการสมัคร

  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1รูป
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
  • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)
  • สำเนาหนังสือผ่านงาน (ถ้ามี)
  • สำเนาผลสอบ IELTS test ผลคะแนน 6 ขึ้นไป (ถ้ามี)
  • สำเนาผลสอบ TOEFL test ผลคะแนน 79 ขึ้นไป (ถ้ามี)สวัสดิการจากบริษัท